+420 737 204 567
+420 603 243 173
+420 720 329 190
Magistrů 202/16
140 00 Praha 4
Dispečink drážní doprava (24/7): +420 605 880 066 dispo@cityrail.cz

CityRail a.s.

Aktuality

Naše služby

AKREDITOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Jsme držitelem akreditace školicího střediska udělené Drážním úřadem k provádění školení dle § 46e, §46j a §46s zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Kurzy pro strojvedoucí provádíme především v Praze.

ODBORNÁ ŠKOLENÍ Z PŘEDPISŮ SŽ

Na základě pověření vydaného SŽ zajišťujeme provádění školení odborné způsobilosti dle předpisu SŽ Zam1.

AKREDITOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO

CityRail, a.s. je držitelem akreditace školicího střediska udělené Drážním úřadem k provádění školení dle § 46e, §46j a §46s zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Kurzy pro strojvedoucí provádíme především v Praze.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST STROJVEDOUCÍCH (OSOB ŘÍDÍCÍCH DRÁŽNÍ VOZIDLA)

Základní odborné znalosti pro získání licence strojvedoucího:

školení základních obecných znalostí, dovedností a postupů, nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, nutných pro účast na zkoušce ze všeobecné odborné způsobilosti pro získání licence strojvedoucího dle § 46e zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění, základní rozsah 120 h s obsahem dle přílohy č. 1 vyhlášky 16/2012 Sb. v platném znění.

Podrobné znalosti pro řízení drážních vozidel příslušné kategorie a druhu:

školení podrobných znalostí, dovedností a postupů k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu dle § 46j zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění pro drážní vozidla motorová, elektrická, parní a speciální v kategorii A i B, základní rozsah 80 h vč. zajištění jízdního výcviku v potřebném rozsahu s obsahem dle přílohy č. 2 vyhlášky 16/2012 Sb. v platném znění.

Podrobné znalosti pro řízení drážních vozidel na vymezené dráze nebo její části:

školení podrobných znalostí, dovedností a postupů k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážních vozidel na vymezené dráze nebo její části dle § 46j zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění pro infrastrukturu provozovanou SŽ, základní rozsah 80 h, s obsahem dle přílohy č. 2 vyhlášky 16/2012 Sb. v platném znění.

ODBORNÁ ŠKOLENÍ Z PŘEDPISŮ SŽ

Na základě pověření vydaného SŽ zajišťujeme provádění školení odborné způsobilosti dle předpisu SŽ Zam1 v následujícím rozsahu:

Vstupní školení:

vstupní školení zaměstnanců VŠ00 pro činnost u SŽ bez vstupu na dopravní cestu v rozsahu dle přílohy č. 2 předpisu SŽ Zam1;

vstupní školení zaměstnanců VŠ01 nutné pro vstup do kolejiště včetně ověření znalostí v rozsahu dle přílohy č. 2 předpisu SŽ Zam1;

pravidelné školení příslušných částí vstupních školení VŠ00 a VŠ01 včetně sledování příslušných lhůt;

školení elektrotechnické způsobilosti osob poučených dle vyhlášky 100/1995 Sb. (UTZ);

metodická pomoc při sestavě a vyřizování žádostí o povolení ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

odborná příprava ke zkouškám odborné způsobilosti zaměstnanců pro odborné zkoušky dle příloh č. 4 – 6 předpisu SŽ Zam1 řady D, K, M a B ve všech částech dle příslušných pověření;

pravidelné školení odborné způsobilosti zaměstnanců dle příloh č. 4 – 6 předpisu SŽ Zam1 u zkoušek řady D, K, M a B ve všech částech dle příslušných pověření;

organizace seminářů k udržení odborné způsobilosti zaměstnanců dle příloh 4 -6 předpisu SŽ Zam1 u zkoušek řady D, K, M a B ve všech částech dle příslušných pověření

metodická pomoc při vyřizování přihlášek ke zkouškám.

veškerá školení provádíme zpravidla přímo v sídle Vaší firmy